Backa Service & Support El Tele Data Bygg hos Serco AB
FK:DA Datorarkitektur (stödanteckningar)
SYSTEMS ARCHITECTURE av Burd, Stephen D. 0619159782 .

V7

050217
F1 -Sal A
Intro + info inlämnings uppgift

Kapitel 1 Kapitel 2
Assembeler
Metoder i Java
 • Omedelbar adressering
 • Direkt adressering
 • Indirekt adressering
 • Indexerad adressering
  I CPU ca 16 allmänna register
  |Operationskod |A |I |X |Adress |
  A= Nummer på register som skall användas
  I= Indirektindikatorn (1=> ger indirektadressering)
  X= Numret på allmänaregister som skall användas som indexregister (0=> ingen indexering)

  LOAD: Innehåll i angiven PM-cell kopieras till det angivna registret.
  LOADI: Värdet i adressfältet kopieras till det angivna registret.
  STORE: Innehållet i det angivna registret kopieras till den angivna PM-cellen .
  ADD: Värdet i angiven PM-cell adderas till innehållet i det angivna registret.
  ADDI: Värdet i instruktionens adressfält adderas till innehållet i det angivna registret.
  SUB: Värdet i angiven PM-cell subtraheras till innehållet i det angivna registret.
  ADDI: Värdet i instruktionens adressfält subtraheras från innehållet i det angivna registret.
  JUMP: Hoppa till instuktionen på angiven adress(direkt).
  JUMPP: Hoppa till instuktionen på angiven adress(direkt) om det är >0.
  JUMPN: Hoppa till instuktionen på angiven adress(direkt) om det är <0. negativt
  CALL: Hoppa till angiven adress efter att först ha sparat innehållet i IAR i den PM-cell vars adress finns i det register som anges
  RETURN:Innehåll i den PM-cell vars adress finns i angivet register hämtas och löggs in i IAR

  IAR= Instruktions Adress Register instuktionen på angiven adress(direkt) om det är <0. negativt

 • inlämnings uppgift
  FK:DA Grupparbete

 • 1:
  Pro dator med mega ljud.
 • 2:
  Hdd lagrings metoder /mekanik skivor läshuvud varvtal lagring i följandesektorer helst på samma cylinder
 • 3:
  CPU hur subtaktion av negativa tal bolskalgebra. Låta CPU arbeta i CPU Clock Rate CPU s delar cache matte proc ALU register
 • 4:
  Skillnad Verkliga och virtuella resurser i ett os. Varför båda
 • 5:
  Frekvens/amplitud,fasskifts-modulering hur fungerar dessa.

  hur tolka mängden info som överförs per tidsenhet med hj moduleringsteknik.
  Risker som överhettning Intel cpu , bränning AMD.
 • 6:
  Interrup Request till cpu IRQ CPU hantering av avbrottshantering.Hur hanterar den flera.
 • 7:
  OSI modellen hantering av nätverksprotokoll TCP/IP från ODI
  OSI varje lager ser ut att prata med samma lager nerifån nic mac till applikation.
  Skillnad OSI TCP/IP
 • 8:
  Multi-tasking i moderna os från cpu nivå till användarnivå.
  upptickning av process
 • 9:
  Skillnad pekare och adress i minneshanteringssammanhang
 • a
  PentiumIV nummer
  CPU

  Controll UNIT CP

  ____
  I
  I
  I
  I
  ALU
  _______
  Register
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  sa4e
  b
  V8

  050221
  Labb1 -Sal 601 900-1200
  Grupper arb i burk

  050221
  F2 -Sal A 1400-1700
  Kapitel 3 data representation


  050222
  F3 -Sal B* 900-1200
  Kapitel 4 Processor Technology arkitektur

  050222
  Labb2 -Sal 601 1300-1600
  Grupper arb i burk  050223
  F4 -Sal A* 900-1200 Kapitel 5 , Kapitel 7
  Datalagring i/o
  V9

  050228
  F5 -Sal A 900-1200
  Kapitel 11 Operativsystem  050301
  F6 -Sal A 10.00-13.00
  Kapitel 11 text  050302
  F7 -Sal A 13.00-16.00
  Kapitel 11 text

  V10


  0503078
  F8 -Sal A 12.00-15.00
  Kapitel 8 Grundläggande kommunikationstek,kom-prot,multiplexering,modulering,ser-par kom


  050308
  F9 -Sal A 14.00-17.00
  Kapitel 9 Nätverkstopologier,Paketförmedlingstek,Accessmet,nw-hdw,prot,tcp/ip iEEEer-par kom


  0503010
  F10 -Sal B 9.00-12.00 OBS ! sal ändrad
  Kapitel X Nätver
  V11


  0503014
  S1 601,603 -Sal A 9.00-12.00
  Inlämnings uppgift


  0503014
  S1 601,603 -Sal A 13.00-16.00
  Inlämnings uppgift Anmäl i daisy


  050315
  F11 -Sal A 11.00-14.00
  Kapitel 13 Internet distrubuerade ap tjänster


  0503017
  F12 -Sal B 13.00-16.00 OBS ! sal ändrad
  Frågor till tenta
  linje.gif)
  Till serco startsida
  Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 .