Backa
FK:VEk Vetenskaplig kommunikation VT 2006 /VT 2005

Schema Vetenskaplig kommunikation, 4p (FK:VEK) VT2006 VT2005
Kurs-/momentansvarig: H
Kurs-/momentinformation ...
Undervisning
Datum Tid Lokal Aktivitet    
Vecka 9
måndag 2006-02-27 12:00-14:00 Sal B* F1    
onsdag 2006-03-01 10:00-12:00 Sal B* F2    
Vecka 10
måndag 2006-03-06 10:00-12:00 Sal B* F3    
Vecka 11
onsdag 2006-03-15 10:00-12:00 401* S1 grp 1    
onsdag 2006-03-15 11:00-13:00 510,Sal C* S1 grp 2    
Vecka 12
måndag 2006-03-20 10:00-12:00 Sal B* F4    
Vecka 13
måndag 2006-03-27 15:00-17:00 Sal B* F5    
Vecka 17
måndag 2006-04-24 9:00-11:00 Sal C* S2 grp 1    
måndag 2006-04-24 12:00-14:00 Sal C* S2 grp 2    
måndag 2006-04-24 14:00-16:00 Sal C* S2 grp 3    

Examinationer
Typ Datum Tid Lokal
inlämningsuppgift 2, 3p fredag 2006-04-21 0:00  
inlämningsuppgift 1, 1p onsdag 2006-04-26 0:00  

FK:VEK - Momentinformation .
Namn: Vetenskaplig kommunikation
Poäng: 4
Datum: 2006-02-24 till 2006-04-26
Förkunskapskrav:

Mål
Studenten skall efter momenten kunna:
• formulera vetenskapliga problemställningar
• relatera en aktuell problemställning till tidigare arbeten
• välja metod för att studera en viss problemställning
• strukturera en vetenskaplig uppsats
• utvärdera andras arbeten
• revidera sitt eget arbete baserat på skriftliga utvärderingar
• muntligen presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete
• muntligen opponera och ställa frågor i anslutning till andras presenterade arbete

Innehåll
 • • Att formulera vetenskapliga problemställningar

 • • Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten

 • • Att välja metod

 • • Att strukturera vetenskapliga arbeten

 • • Att utvärdera vetenskapliga arbeten

 • • Att presentera vetenskapliga arbeten

 • Genomförande
  Momentet består av en serie föreläsningar à två timmar, där ett centralt tema tas upp vid varje föreläsning och där studenterna bidrar genom övningar och diskussioner. I anslutning till varje föreläsning ges en uppgift som är relaterad till det centrala temat och som ligger till grund för examinationen. Framtagna skriftliga rapporter granskas av övriga momentdeltagare. Mot slutet av momentet genomförs ett seminarium i vilket momentdeltagarna dels muntligen presenterar innehållet i de inlämnade skriftliga rapporterna och dels opponerar och ställer frågor i anslutning till övriga deltagares presentationer. Efter seminariet får deltagarna möjlighet att revidera sina skriftliga rapporter. All kommunikation omkring och utväxling av dokument rörande examinationsuppgifterna sker i konferenssystemet FirstClass.

  Litteratur
  • Ulf Paulsson: Uppsatser Och Rapporter : Med Eller Utan Uppdragsgivare, Studentlitteratur AB, 1999
   Kommentar: ISBN: 914400592X

  Examination
  Studenten skall framställa:
  • en skriftlig rapport (på svenska eller engelska) innehållande:
  - utkast till vetenskaplig problemställning (denna väljs fritt inom området informationsteknik, gärna i anslutning till tänkt magisteruppsats)
  - förslag till metod för att studera problemställningen
  - utkast till bakgrund till problemställningen
  - förslag till struktur på uppsats
  • en skriftlig utvärdering (med hjälp av formulär) av tre övriga deltagares
  bidrag
  • en muntlig presentation av egen problemställning i seminarieform
  • en muntlig opposition samt frågor gällande andras framställningar
  • en reviderad skriftlig rapport innehållande:
  - vetenskaplig problemställning med bakgrund
  - förslag till ansats för att studera problemställningen
  - förslag till struktur på uppsats

  Medverkande
  linje.gif)
  Till serco startsida
  Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 .
  ⌚ ⚽ 🦶 😎 ❌ 🦋 ♻️