Backa
GK:ITO IT i organisationer

__ 050406
F3 40-53,65-76,178-190,199-207
050406
MPR Material Requirement Planning (183)
EDI Electronic Data interchange (188)
SCM Sipply Chain Management (185)
POS Point-of-sales streckkods ( )
TPS Transaction Processing System (199 ) System som hanterar och lagrar transaktioner (transaktion:ett utbyte mellan två personer(uttag bankkonto,prisförfråg,bets avvara)
MIS Management Information System (200 ) System som bevakar den interna verksamheten (månatl förs,årlig persoms,progn,budgetöverskidande)
EIS Executive Information System (200 ) Analysera/presentera sotora mängder info grafiskt ,förs olika regioner
DSS Decsion Support System (205 ) modell för beslutsstöd dss Eko modeller,marknader what if-analys öka marknadsandel... 


DSS

 

 

 

 

 

Strategisk

 
 

 

V13
__ 050330
F2 14-18,226,237,241-261
EDI: Electronic Data Interchange elektroniska överföring av data mellan två företag order, fakturor etc s184
B2B : Business-to-Business Förs mellan e-handelsbolag
B2C : Business-to-Consumer Förs till kund/konsument
B2G : Business-to-GovernmentFörs till stat komun offentliga myndigheter

e-comerse E-business Isberget med kund webb info i toppen
 • Info att till kund att produkt existerar
 • Grundlig info om produkt
 • Fastställa kunds behov
 • Leverera Produkt
 • Ge kund service elektroniskt
  237 Bestämm /beslut Fastställ- behov krav Determining Requirements
  Lär om val och fördelar
  241 Leveransproblem
  Öka service
  Ge produkt info och dela med av kunskap
  242 Underhåll och service raparationer
  Remote desktop
  rensa bort älder produkter

 • Kostnad TCO totala kostanden för att äga produkt
 • Kvalitet
 • Väntetid
 • Pålitlighet
 • Standard och regler (Rätt pappersformat)
  EDI Electronic data interchange1
  Affärskritiska informationssytem
  Strategiska informationssytem
  Säkerhet Bedrägerier
  Prissättning
  Attrahera knder /banner affiliates så kunder inte tröttnar

  Webb
  1. Enkelt kort
  2. Konsikvent
  3. Enkel navigering
  4. Organisera runt kunden /Klar gruppindelning
  5. Effektiv handlings upplevelse
  6. Inga onödiga kundinmatningar
  7. Inga långsammasidor (modem)
  8. Tilltalande grafik o färg så kund stannar
  9. Design för normal stor skärm
  10. Uppdatera ofta inga döda länkar
 • V12
  __ 050323
  F1 Kap
  Steven Alter Information Systems E-Business

  050411
  F4 40-53,141-145,168-172
  050411

  ERD Entity-RelationshipDiagram. Fel i bok 576
  CRM Customer Relationship management ( )
  SFA Sales Force automation ->crm (147 )
  EFT Electronic Founds Transfer ( ) ex mellan banker
  OAS Office Automation System ( )
  ERD Entity Realation Diagram (141 )
  DBMS Database Management System ( )
  BPR Business Process Reenginering( ) omdesign av köp/sälj betalning syst med it
  DFD Data Floe Diagram( )
  CASE computer Aided Software Engineering( )
  F5 84-120
  050413

  F6 132-156,162-167
  050420

  F7 (Kap 13)
  050502

  F8 Kap 8,9,10
  050504

  F9 (Kap 13)
  050518

  F10 70-72,121-125,146-149,196-197,205-215
  050523

  ERP Enterprise Resource Planning system.
  information sytem med integrerad databas som stödjer hela affärsprocesser.

  Ex SAP /R3 , Compare2, Oracle
  information system that uses an integrated database to provide a common, integrated infrastructure for typical business processes whitin functional areas and consistent information across areas.
  F11 19-20,268-271,431-432,435-437,440-444,453-455,458-462,474-505
  050530


  XML stands for:
  eXtensible Markup Language  CSS (Cascaded Style Sheets) kan användas för
  utformning av hemsidor
  är stilmallar som tillåter både den som skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall. I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg,teckensnitt, justering av text och objekt mm. http://www.webdesignskolan.com/css-effekter/css-effekter.htm http://www.webdesignskolan.com/css-effekter/round_corners/round_corners_1.htm  EJB som affärs- och datalager och JSP/servlets (MVC) som webblager
  http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2028/lab/lab2.html#N10082  JDBC
  (Java Database Connectivity)

  JSP
  Java Server Pages
  ett serverspråk från Sun som bygger på Java. JSP är ett kraftfullt språk som du kan köra under flera olika servrar JSP som serverspråk är oberoende av vilken webbläsare användaren kör och all körning av språket sker på serversidan.

  DB2
  DB2 är IBM:s relations-databas hanterare
  http://www.algonet.se/~hogman/db2_os390.htm

  EJB
  Enterprise JavaBeans
  Enterprise JavaBeans (EJB) technology is the server-side component architecture for the Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) platform. EJB technology enables rapid and simplified development of distributed,transactional, secure and portable applications based on Java technology
  Enterprise Java Beans and EJBs as a distributed component technology within the jboss application server.  ITea
  är en webbutik  Xml
  Xml hotar inte relationsdatabasen
  Fördelen med en databas utvecklad för xml-dokument är bättre prestanda.Men det räcker inte för att ersätta relationsdatabaserna. Leverantörerna siktar i stället på komplement till vanliga relationsdatabaser.

  XML
  XML är ett markeringsspråk som var tänkt att ta över efter HTML på webben, men som fått ett stort antal andra användningsfunktioner. Bland annat som format för att överföra information. I samband med att XML används fördetta uppstår frågan på vilket sätt som de XML-dokument som blivit resultatet av informationsöverföring bör lagras. i en relationsdatabas (antingen som attribut i databasen eller som BLOB:ar) respektive i en XML-databas. Beroende av vilka krav och önskemål ett företag har på sin lagring är respektive sätt mer eller mindrelämpligt i den enskilda situationen. http://publications.uu.se/epcentre/diverse/mote1/afo.pdf

  relationsdatabaser
  (Access, MySQL, SQL-server, PostgreSQL, Oracle) och Lotus Notes.
  Relations- databas- hanterings- system

  ITeas webbshop arkitektur är ett exempel på

  NET för att bygga ett flernivåsystem (multi-tier).A distributed multi-tier client-server system, tied together by a message handler, involving automatic dial-up, and easily extensible with customer applications. client-server system
  Two-tier arkitektur=Användarinterfacet finns hos klienten och den efterfrågade tjänsten finns hos servern.
  Three-tier arkitektur=Mellan klienten och servern introduceras ytterligare en server, en agent. Denna kan tillhandahålla olika tjänster, t.ex. att på ett intelligent sätt fördela förfrågningar över multipla servrar, eller bilda köer, för att undvika överbelastning av en enskild server
  http://it.uu.se/  servlet
  Design av webbapplikationer
  designar skalbara och distribuerade webbapplikationer (Servlets/JSP över flera servrar)
  Systemdesign med Servlet/JSP i kombination med övriga J2EE-tekniker såsom EJB och JDBC
  http://www.linsoft.se/kurser/K-jsp.pdf  trelagersarkitektur
  trelagersarkitektur där klientlagret utgörs av en normal webbläsare,
  mellanlagret skapar adress med hjälp av ASP (Active Server Pages) de webbsidor som användaren begär och på serversidan finns en SQL-databas
  (MS SQL-server 7) för lagring av all arkivinformationen. De XML-dokument som knyts till databasen lagras i webbservern och indexeras ihop med innehållet i SQL-databasen, vilket möjliggör fritextsökning i de länkade dokumenten.  SQL
  Structured Query Language)
  kan användas för:
 • att förändra data i en databas
 • att skapa tabeller i en databas
 • att kommunicera mellan två databaser
 • att ta fram statistik • DSS
  Decsion Support System (205)
  DSS Modell för beslutsstöd (interndata,externdata )-> Beslutsmodeller-> What if analys/Måluppfyllelse/Riskbedömning

  MIS
  Management Information System (200 )
  Övervakar den interna verksamheten prognos /utafall

  EIS
  Executive Information System (202)
  Analysera/presentera sotora mängder info grafiskt ,förs olika regioner

  TPS
  Transaction Processing System
  System som hanterar och lagrar transaktioner (transaktion:ett utbyte mellan två personer(uttag bankkonto,prisförfråg,bets avvara)

  Enterprise System (180 )
  /Boing Skapa vid/bred företags infrastrukur för transaktioner av data mellan företag på olika ställen.

  Communication System(180)
  /Boing kontakt/samarbete med tusentals ingenjörer spridda över hela klotet.O

  OAS
  Office Automation System(180) Informationssystem som möjliggör daglig databearbetnings arbete på kontor och i företags organistationer (Information system that facilities// everyday data processing task( in offices ande business organiziations
  linje.gif)
  Till serco startsida
  Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 .