Backa
GK:OOS GK dag/kväll, Objektorienterad analys och design, 4 poäng. 2005-08-19 - 2005****************

Relationen begrepp och term Begrepp: tankeenhet ,mental förestälning av företeelse i verkligheten.
Term = (ord) symbol för ett begrepp.

Synonym = Termer hänvisar till exakt samma sak. t ex UML, Unified Modelling Language.
Polysem = Samma term till hänvisar till olika begrepp. T ex demokrati kan uppfattas olika.
Homonym= Likalydande termer med olika betydelse. T ex gift
Charles Ogden, Ogdens triangel analysera relationerna mellan term, begrepp och referent _________Begrepp______ Referent________Term
Begrepp ex mental förestälning av företeelse datorn
Referenten det som finns i verkligheten. (ej enhörning)
Termen (ord) symbol för ett begrepp.
UML Modelleringsspråk
UML är hjälpmedel, ett språk, för kommunikation inom, och av, systemutveckling i allmänhet.
Hjälp för att utveckla och beskriva olika typer av system.
Stor anv som hjälp vid OO mjukvaruutveckling. Består av en många diagram och i och med det många grafiska notationer. UML är en metamodell
Grafiska modeller kan ha följande funktioner
De grafiska modellerna Som analysredskap, underlätta analys av en verksamhet
Designbeskrivningar, modellerna kan fungera som ritningar över systemet som ska byggas ,ändras
Valideringsinstrument, med hjälp av modellerna kan systemet valideras gentemot beställare och användare så att systemet får de egenskaper som beställare och användare vill att systemet ska ha
Kontrakt, mellan beställare och utförare. Modeller visar vad som ska byggas, det vill säga modellerna fungerar som en slags kravspecifikation som utföraren lovar att bygga

UML ur 2 användningsperspektiv.
1.Konceptuellt perspektiv _ Teknikoberoende domänbeskrivning.
2. Mjukvaru perspektiv _Designen och implementationen
UML anv sätt. 3
1. Skiss (beskrivning tänkbara lösningar på problem,domän)
2. Ritning (lämnas till programmerare,komplett beskrivining av systemet)
3. Exkeverbar (Ev frammtida UML->körbarkod MDD)
UML Användningsområde.
 • 1. Före kodning (underlag för kodning, Forward engineering)
 • 2. Efter Kodning (dokumentera kod, Reverse engineering)
 • 3. Rundtur round-trip före och efter kodning
 • 4. tittvyhjälpmedel Visa kod bara vid behov (tripless engineering)
UML 13 diagram
6 st struktur
7 st Beteendediagram
Strukturdiagram
 • 1. Klassdiagram Vanligast , beskriva objekt i domän eller system: relationerna mellan obj
 • 2. Objektdiagram (Object Diagram) beskrivningar av objekten ,, och hur de förhåller sig till andra objekt, tidpunkt
 • 3. Paketdiagram (Package Diagram) gruppering av UML-element som hör ihop, klasser hierarktisk struktur. Paker i paket
 • 4. Komponentdiagram (Component Diagram) beskriv samverkande delar av mjukvara/klasser som hopsatta enheter lätt placera ut
 • 5. Kompositstrukturdiagram (UML 2.0) (Composite Structure Diagram) bry ner komplex klass till sina interna delar.
 • 6. Utplacerigsdiagram ( Deployment Diagram) åskådliggör systems fysiska utseende, design. Mjukvarudelar som är installerade samt på vilken hdw dessa körs
Beteendediagram
 • 7. Aktivitetsdiagrammen (Activity Diagram) affärsprocesser och arbetsflöden, logik, parallella beteende.
 • 8. Användningsfallsdiagram (Use Case Diagram) Visarförenklat systemets användningsfall,hur dessa är relaterade till varandra.
 • 9. Tillståndsmaskinsdiagram (State Machine Diagram,) Visa (anoyma)instansers beteende under livstiden för en klass .utv realtidssystem
  (Interaktionsdiagram 10,11,12,13)
 • 10. Sekvensdiagrammet (Sequence Diagram). Minst ett sekvensdiagram för varje användningsfall, beskriva det interaktiva beteendet i ett scenario( huvudscenariot.)interaktionen,ingående objekt, meddelanden
 • 11. Kommunikationsdiagrammen (Communication Diagram) Länkarna mellan objekten
 • 12. Interaktionsöversiktsdiagrammet (Interaction Overview Diagram) UML 2.0. Fokuserar på någon mängd interaktioner i form av sekvensdiagram,kontrollflöde som styr när dessa interaktioner ska ske.
 • 13. Synkroniseringsdiagram (Timing Diagram) UML 2.0 restriktioner inom tidsdomänen på en mängd objekt,
F1
F2 0509
F3 0509
F4 051026
F5 050
F6 050930
F7 051ls
F805100
F9 05100
F10 0510
F11
linje.gif)
Till serco startsida
Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 .
⌚ ⚽ 🦶 😎 ❌ 🦋 ♻️