Backa
Systemteori DSV2:ITM/*:98 2005-08-29 - 2005-09-23

G-arb presentation ppt
Ett System är en helhet som inte kan delas utan förlust av dess väsentliga egenskaper, följaktligen måste det studeras som en helhet
 • Cybernetik= Vetenskapen om kontroll och kommunikation i? människa och maskin.
 • Analytiskt / systemsynsätt
  Analytiskt synsätt System synsätt
  Belyser delarna helheten
  Typ förhållandevis slutet öppet
  Omgivning icke specificerad en eller fler
  Entropi går mot entropi
  sin död
  syst interagerar med omgivningen
  Målkoncept statiskt föränderligt
  Hierarki många möjliga
  Tillstånd stabilt anpassningsbart, söker sig till nya jämviktslägen
  Churchmans fem
  Mål samt mått för prestanda
  O__________________
  Systemets omgivning
  Systemets resurser
  Komponenter
  Styrning
  Generell systemteori (GST)
  Betrakta system med fokus på tio punkter:
  1. . Relationerna hos objekten och deras attribut.
  2. . Understryka helhetsbegreppet.
  3. . Betrakta system som målsökande.
  4. . Betrakta systemens in- och output.
  5. . Betrakta systemens transformation av input till output dvs systemets interna processer.
  6. . Erkänna entropibegreppet.
  7. . Erkänna systemens styrbarhet.
  8. . Betrakta system som hierarkier.
  9. . Betrakta systemens specialisering.
  10. . Erkänna öppna systems möjlighet till ekvifinalitet.*1

  *1 Ekvifinalitet Slutgiltiga resultat hos system kan uppnås med olika starttillstånd, med varierande input och på olika sätt
  linje.gif)
  Till serco startsida
  Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . table height="300">