Clavister 2001-12-03 hos SERCO AB
Backa
Länkar i slutet av sidan
   Om detta datum ej är i fas med övriga datum på sidan är sidan att betrakta som en produktreferenssida.

Clavister FireWall 7
Inkl momsARTnr
Clavister FireWall 7.0 10 användare14 063 krs18FW70-010-EN
Clavister FireWall 7.0 25 användare27 971 krs18FW70-025-EN
Clavister FireWall 7.0 50 användare48 831 krs18FW70-050-EN
Clavister FireWall 7.0 100 användare78 037 krs18FW70-100-EN
Clavister FireWall 7.0 250 användare132 274 krs18FW70-250-EN
Clavister FireWall 7.0 500 användare180 947 krs18FW70-500-EN
Clavister FireWall 7.0 1000 användare215 715 krs18FW70-1000-EN
Clavister FireWall 7.0 5000 användare250 483 krs18FW70-5000-EN
Clavister FireWall 7.0 obegränsat antal användare278 297 krs18FW70-UNL-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 10 användare9 544 krs18SAT70-010-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 25 användare17 540 krs18SAT70-025-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 50 användare29 708 krs18SAT70-050-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 100 användare46 885 krs18SAT70-100-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 250 användare79 426 krs18SAT70-250-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 500 användare108 631 krs18SAT70-500-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 1000 användare131 578 krs18SAT70-1000-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 5000 användare153 133 krs18SAT70-5000-EN
Clavister Satelite FireWall 7.0 obegränsat antal användare173 994 krs18SAT70-UNL-EN
Clavister Upgrade
<<<<<<
Inkl momsARTnr
Clavister extralicenser Firewall från 10 till 25 användare15 454 krs18USR-FW-010-025-EN
Clavister extralicenser Firewall från 25 till 50 användare23 103 krs18USR-FW-025-050-EN
Clavister extralicenser Firewall från 50 till 100 användare32 281 krs18USR-FW-050-100-EN
Clavister extralicenser Firewall från 100 till 250 användare59 817 krs18USR-FW-100-250-EN
Clavister extralicenser Firewall från 250 till 500 användare53 699 krs18USR-FW-250-500-EN
Clavister extralicenser Firewall från 500 till 1000 användare38 401 krs18USR-FW-500-1000-EN
Clavister extralicenser Firewall från 1000 till 5000 användare38 401 krs18USR-FW-1000-5000-EN
Clavister extralicenser Firewall från 5000 till obegränsat antal användare24 601 krs18USR-FW-5000-UNL-EN
Clavister extralicenser HA-option från 10 till 25 användare1 199 krs18USR-HA-010-025-EN
Clavister extralicenser HA-option från 25 till 50 användare2 242 krs18USR-HA-025-050-EN
Clavister extralicenser HA-option från 50 till 100 användare3 806 krs18USR-HA-050-100-EN
Clavister extralicenser HA-option från 100 till 250 användare5 997 krs18USR-HA-100-250-EN
Clavister extralicenser HA-option från 250 till 500 användare9 544 krs18USR-HA-250-500-EN
Clavister extralicenser HA-option från 500 till 1000 användare11 629 krs18USR-HA-500-1000-EN
Clavister extralicenser HA-option från 1000 till 5000 användare14 758 krs18USR-HA-1000-5000-EN
Clavister extralicenser HA-option från 5000 till obegränsat antal användare16 846 krs18USR-HA-5000-UNL-EN
Clavister extralicenser Satelite firewall från 10 till 25 användare8 953 krs18USR-SAT-010-025-EN
Clavister extralicenser Satelite firewall från 25 till 50 användare13 542 krs18USR-SAT-025-050-EN
Clavister extralicenser Satelite firewall från 50 till 100 användare19 047 krs18USR-SAT-050-100-EN
Clavister extralicenser Satelite firewall från 100 till 250 användare35 954 krs18USR-SAT-100-250-EN
Clavister extralicenser Satelite firewall från 250 till 500 användare32 281 krs18USR-SAT-250-500-EN
Clavister extralicenser Satelite firewall från 500 till 1000 användare25 397 krs18USR-SAT-500-1000-EN
Clavister extralicenser Satelite firewall från 1000 till 5000 användare23 867 krs18USR-SAT-1000-5000-EN
Clavister extralicenser Satelite firewall från 5000 till obegränsat antal användare23 103 krs18USR-SAT-5000-UNL-EN
Clavister extralicenser VPN från 10 till 25 användare2 451 krs18USR-VPN-010-025-EN
Clavister extralicenser VPN från 25 till 50 användare3 981 krs18USR-VPN-025-050-EN
Clavister extralicenser VPN från 50 till 100 användare5 817 krs18USR-VPN-050-100-EN
Clavister extralicenser VPN från 100 till 250 användare12 088 krs18USR-VPN-100-250-EN
Clavister extralicenser VPN från 250 till 500 användare10 865 krs18USR-VPN-250-500-EN
Clavister extralicenser VPN från 500 till 1000 användare12 394 krs18USR-VPN-500-1000-EN
Clavister extralicenser VPN från 1000 till 5000 användare9 335 krs18USR-VPN-1000-5000-EN
Clavister extralicenser VPN från 5000 till obegränsat antal användare15 454 krs18USR-VPN-5000-UNL-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall 10 användare2 242 krs18UPG-FW-010-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall 25 användare4 328 krs18UPG-FW-025-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall 50 användare7 458 krs18UPG-FW-050-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall 100 användare11 838 krs18UPG-FW-100-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall 250 användare19 974 krs18UPG-FW-250-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall 500 användare27 276 krs18UPG-FW-500-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall 1000 användare32 490 krs18UPG-FW-1000-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall 5000 användare37 704 krs18UPG-FW-5000-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Firewall obegränsat antal användare41 878 krs18UPG-FW-UNL-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option 10 användare1 199 krs18UPG-HA-010-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option 25 användare2 242 krs18UPG-HA-025-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option 50 användare3 806 krs18UPG-HA-050-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option 100 användare5 997 krs18UPG-HA-100-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option 250 användare9 544 krs18UPG-HA-250-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option 500 användare11 629 krs18UPG-HA-500-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option 1000 användare14 758 krs18UPG-HA-1000-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option 5000 användare16 846 krs18UPG-HA-5000-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån HA-option obegränsat antal användare15 979 krs18UPG-HA-UNL-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall 10 användare1 565 krs18UPG-SAT-010-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall 25 användare2 763 krs18UPG-SAT-025-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall 50 användare4 588 krs18UPG-SAT-050-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall 100 användare7 167 krs18UPG-SAT-100-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall 250 användare12 047 kr9 638 krs18UPG-SAT-250-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall 500 användare16 428 krs18UPG-SAT-500-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall 1000 användare19 869 krs18UPG-SAT-1000-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall 5000 användare23 103 krs18UPG-SAT-5000-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån Satelite Firewall obegränsat antal användare20 985 krs18UPG-SAT-UNL-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN 10 användare887 krs18UPG-VPN-010-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN 25 användare1 199 krs18UPG-VPN-025-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN 50 användare1 721 krs18UPG-VPN-050-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN 100 användare2 242 krs18UPG-VPN-100-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN 250 användare4 328 krs18UPG-VPN-250-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN 500 användare6 415 krs18UPG-VPN-500-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN 1000 användare8 501 krs18UPG-VPN-1000-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN 5000 användare10 587 krs18UPG-VPN-5000-EN
Clavister upgraderingsavtal 12 mån VPN obegränsat antal användare12 672 krs18UPG-VPN-UNL-EN
Clavister VPN and HA Option
Inkl momsARTnr
Clavister High Availability 7.0 10 användare7 110 krs18HA70-010-EN
Clavister High Availability 7.0 25 användare14 063 krs18HA70-025-EN
Clavister High Availability 7.0 50 användare24 494 krs18HA70-050-EN
Clavister High Availability 7.0 100 användare39 096 krs18HA70-100-EN
Clavister High Availability 7.0 250 användare62 738 krs18HA70-250-EN
Clavister High Availability 7.0 500 användare76 646 krs18HA70-500-EN
Clavister High Availability 7.0 1000 användare97 506 krs18HA70-1000-EN
Clavister High Availability 7.0 5000 användare111 413 krs18HA70-5000-EN
Clavister High Availability 7.0 obegränsat antal användare132 274 krs18HA70-UNL-EN
Clavister VPN 10 användare5 024 krs18VPN70-010-EN
Clavister VPN 25 användare7 110 krs18VPN70-025-EN
Clavister VPN 50 användare10 587 krs18VPN70-050-EN
Clavister VPN 100 användare15 733 krs18VPN70-100-EN
Clavister VPN 250 användare26 579 krs18VPN70-250-EN
Clavister VPN 500 användare36 315 krs18VPN70-500-EN
Clavister VPN obegränsat antal användare69 692 krs18VPN70-UNL-EN
Clavister VPN 1000 användare47 440 krs18VPN70-1000-EN
Clavister VPN 5000 användare55 785 krs18VPN70-5000-EN
Clavister VPN client 1 st1 262 krs18CLI-001-EN
Clavister VPN client 100-pack80 817 krs18CLI-100-EN
Clavister VPN client 25-pack22 547 krs18CLI-025-EN
Clavister VPN client 5-pack5 135 krs18CLI-005-EN
Enternet Upgrade
<<
Inkl momsARTnr
Enternet uppgraderingsavtal FireWall 12 månader 10 användare5 046 krs18EN-UPG-FW-010-EN
-- " -- 100 användare11 565 krs18EN-UPG-FW-100-EN
-- " -- 12 250 användare14 281 krs18EN-UPG-FW-250-EN
-- " -- 12 5 användare5 046 krs18EN-UPG-FW-005-EN
-- " -- 12 50 användare8 304 krs18EN-UPG-FW-050-EN
-- " -- obegränsat antal användare15 771 krs18EN-UPG-FW-UNL-EN
Enternet Uppgraderingsavtal VPN 12 månader3 415 krs18EN-UPG-MOD-VPN-EN
Enternet V6.0
<
Inkl momsARTnr
EnterNet FireWall 6.0, 5 användare10 587 krs18EN-FW60-005-SE
EnterNet FireWall 6.0, 10 användare17 540 krs18EN-FW60-010-SE
EnterNet FireWall 6.0, 25 användare31 447 krs18EN-FW60-025-SE
EnterNet FireWall 6.0, 50 användare45 354 krs18EN-FW60-050-SE
EnterNet FireWall 6.0, 100 användare53 699 krs18EN-FW60-100-SE
EnterNet FireWall 6.0, 250 användare98 896 krs18EN-FW60-250-SE
EnterNet Firewall 6.0, obegränsat antal användare134 360 krs18EN-FW60-UNL-SE
EnterNet FireWall 6.0, Återförsäljarpaket35 862 krs18EN-FW60-NFR
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser från 10 till 25 användare12 294 krs18EN-USR60-010-025-EN
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser från 100 till 250 användare37 640 krs18EN-USR60-100-250-EN
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser från 25 till 50 användare15 367 krs18EN-USR60-025-050-EN
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser från 250 till obegränsat antal användare37 097 krs18EN-USR60-250-UNL-EN
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser från 5 till 10 användare8 304 krs18EN-USR60-005-010-EN
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser från 5 till 25 användare22 429 krs18EN-USR60-005-025-EN
EnterNet FireWall 6.0, extralicenser från 50 till 100 användare19 171 krs18EN-USR60-050-100-EN
Enternet VPN
Inkl momsARTnr
EnterNet VPN 6.017 540 krs18EN-MOD-VPN60-SE
EnterNet VPN klient 1.01 265 krs18EN-CLI-VPN10-001-EN
EnterNet VPN klient 1.0, 100-pack71 051 krs18EN-CLI-VPN10-100-EN
EnterNet VPN klient 1.0, 5-pack4 115 krs18EN-CLI-VPN10-005-EN
Upp
linje.gif)

Upp linje.gif

Alla priser är exklusive moms där annat ej anges
serco reserverar sig mot ev.valutaförändringar och tryckfel samt förbehåller sig rätten att ändra priser och data utan föregående avisering.

Serco AB startsida Serco ♻️ 👣 🦶