Personlig utveckling


Egna stöd anteckningar och kurs sammandrag på kurser och böcker inom ledarskap ,person kännedom ,UML projekt ledning ,Personlig Utveckling. KBT, ACT
Används liksom mina andra sidor som ett stöd för dyslexin. Dyslexin blev som tur var utredd mycket sent i livet, Hade nog inte lyckats avsluta tekniska studier med höga betyg inom nedanst om jag inte "glömt" skriftspråkligt handikapp


Ägnar numera bokstudier åt böcker på svenska med mer text än formler.


Den som inte gör något gör inga misstag. Egna hantverk


Företagare in i väggen ingen bra kombination Läsvärd bok Fattigfällan Charlotta Von Zweigbergk


Elias Porter Färg motivationsprofil
 • Relationship Awareness Theory RAT
  Relations medvetenhet teori Hur olika personer drivs av olika typer av motivation. Belöningar bör utgå från mottagaren... Triangel Röd Grön Blå Motiverande Värdesystem färg profil 7
  • Röd: Resultatorienterad och styrande. Motivationsfaktor Ok med synliga belöningar presentkort (Hanzon typ) vill avancera och utvecklas. Kan tappa medkänsla och empati.
  • Grön: Självständig och analytisk, Har rätt. Behöver tid att tänka först handla sedan. Grundlig försiktig objektiv vill ej vara beroende av andra i arbetet . Kan fastna i detaljer. Motivationsfaktor Uppskattar: lågmält enskilt dokumenterat erkännande. bättre /nyare arbetsredskap dator, utökad tid att avsluta egna projekt.
  • Blå: Osjälvisk och vårdande lyhörd för andras behov trivs att kännas behövda. Snabba att ställa upp när någon behöver hjälp. Kan bli självutplånande och missa egna projekt. Motivationsfaktor Belönas med grupp fest, personliga presenter.
  • + 4förgblandningar+ navet Spindeln sammanhållande kameleonter som kan ta särdragen från de vilken förg som helst för att t.ex hållaihop gruppen.
   självskattning verktyg (SDI) Strength Deployment Inventory, ett verktyg för att fastställa vad som motiverar människors beteenden. Personers svagheter som överdrivna styrkor.

   ISBN 0962873217 : . . .

   Drivkraft : den överraskande sanningen om vad som motiverar oss
   Lyssna på TED.COM

Föreläsning Marknadsföring personlighetstyper
 • Hanzon: med Z senaste prylarna syns hörs utåtriktad kreativ. Risk tagare och optimist gillar inte rutin.
 • Svensson: Trygghet garantier försäkring fixare osv allas vän som man frågar om råd.
 • Social och tycker om att dela med sig av information eftersom han trivs med kontakter
 • Andersson: Planerar allt i detalj prestanda teknikern ren fakta strävar efter trygghet och säkerhet

Diverse egna anteckningar från universitetet. Debatt
Introduktion till Lateral Thinking by Edward de Bono och Six_Thinking_Hats. Verktyg för grupp diskussioner och enskilt tankesätt. Angrip problemen på ett indirekt och kreatvt sätt. Lateral Thinking by Edward de Bono
Vit hatt: information & fakta. Facts & Information
Röd hatt: intuition & känslor Feelings & Emotions
Svart hatt: risker,hot & söker hinder som motiveras logiskt. Critical Judgment
Gul hatt: positiva möjligheter som motiveras logiskt. Positive
Grön hatt: det kreativa, nya lösningsförslag. New Ideas
Blå hatt: Sammanfattar beslut. drar slutsatser och fattar beslut. The Big Picture

by Edward de Bono

Abraham Maslows behovspyramid
Behovstrappan / Behovspyramiden Management / Individ utveckling /Grupp utveckling /
Lägre nivå uppfyllt/tillfredsställt innan man kommer upp till nästa nivå. Behovet växlar beroende på livssituation
 • 5 behov:
 • Självförverkligande 5.
 • Uppskattning 4.
 • Gemenskap och tillgivenhet 3.
 • Trygghet 2.
 • Kroppsliga 1.

Behovstrappan från projekt sida SIFU allmän behörighet el

Kurs i Personlig utveckling, säljträning och ledarskap.
Säljandets Psykologi av Brian Tracy / www.BrianTracy.com
Egna minnes anteckningar
 • .
 • Fokusera på det positiva.
 • Belys kundnyttan.
 • Få kunden att rikta uppmärksamheten från heleten till vinst.
 • Vissa bitar kändes lite oseriösa exempel

Tänk Rätt Bli Framgångsrik med Napoleon Hill .
 • Egna minnes anteckningar fyller på när ork och lust infinner sig

 • Napoleon Hill- "W.Clement Stone" Framgång med PMI ,handbok i positivt tänkande
  • Egna minnes anteckningar fyller på när ork och lust infinner sig
  •  
   Sluta oroa dig börja leva Dale Carnegie
   • Egna minnes anteckningar fyller på när ork och lust infinner sig
   •  
    Harry Lorayne Minnes teknik.
    Tänkvärt: Du kan inte komma ihåg det du inte lagt på minnet.
    • Egna minnes anteckningar fyller på när ork och lust infinner sig
    • Associations teknik ex franska föreställ dig ett päron som sitter i en fåtölj...

Lektorer kurs hållare föreläsare osv. får stå ut med om mina minnes anteckningar kanske inte till fullo överensstämmer med vad som sagts. Objektorienterad analys och design
Ogdens triangel (modeller_modellsprak) modellspråk Charles Ogden Charles Ogden : Ogdens triangel
Ogdens triangel: visar på sambanden för hur mening, referens och uttryck förhåller sig till varandra .
_________Begrepp______ Referent________Term
Begrepp
/ \
Referent
Term

Begrepp: ex mental förestälning av företeelse Hund (datorn) (Tankevärd, föreställning ,ide´n)
Referenten: det som finns i verkligheten. (ej enhörning)Hund
Termen (ord) symbol för ett begrepp. (Term , Hund)      

UML Modelleringsspråk
UML Objektorienterad analys och design
UML är hjälpmedel, ett språk, för kommunikation inom, och av, systemutveckling i allmänhet.
_ dsv
Projektledning Att leda och arbeta i projekt. Mapp utbildning SIFU projekt

 

 


Inför (styrelse) möten. Minska tidsödande åsikts svammel, se till att få fram sunda synpunkter på lösningsförslag enligt:
 • Skriv ner problem tag fram alla fakta. Vad skall åtgärdas vad är problemet.
 • Tag fram ca fyra lösningar på problemet samt vilka konsekvenser lösningarna ger.
 • Fatta beslut ,välj bästa lösningen, håll fast vid fattat beslut utan att se tillbaka. Var beslutet fattat med grundlig kunskap om alla fakta så skall det inte behövas.
 • Efteranalys.
 • Hur / varför uppstod problem, Vad kan man göra för att det inte skall uppstå igen , till en rimlig tid kostnad.
Vad är det värsta som kan hända. Var beredd att acceptera det värsta , Gör det bästa av det värsta.
Handlingar och inte ord är det enda som räknas.
Tala inte om för omgivningen dina planer utan genomför dem först.
Den största segern vinner man över sig själv.
Att bli besegrad av sig själv är det värsta som kan hända. Platon ?

Amos Oz Hur man botar en fanatiker, Fanatiker saknar humor Amos Oz
SIGMUND FREUD Personality theory

Altruism

Altruism
Reciprok altruism
Stefan Einhorn Konsten att vara snäll
Helen Keller Vi kan alla finna mening i "det lilla" 194 Dåligt med svenska översättningar?
119 ca 3000 religioner 137 Winston Churchill 1947 Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allvetande: bättre än diktatur och fascism
***************
193 Psykiatrikern Viktor Frankl Livet måste ha mening 9127112594 Du skall lyssna till vad ditt samvete bjuder dig att göra och sedan göra detta så bra du någonsin kan.

33 Välutvecklad empatisk förmåga kan skydda mot utbrändhet, /och är den inte det och man råkar ut för ------- ,

Empati handlar om att förstå sin medmänniska. 175 pragmatisk inför hotande konflikter (vart vill jag ,hur dit pragmatisk resultatinriktad, jordnära, realistisk, saklig praktiskt inriktad, 192 Gör jag det som är rätt mot mig,andra rätt saker varför ,viktigt meningsfullt.. se tillbaka 75år nöjd ,om ett år kvar fortsätta på samma sätt Know thyself / Gnothi seauton ungefär Känn dig själv tempel Delfi inskription
ISBN 91 77 11 020 Livet på andra sidan Sylvia Brown 179 eterisk himmelsk, överjordisk, övernaturlig, 211 Azna modergudinnan
Robin Sharma Munken som sålde sin ferrari Töm ”sinnet” först så att ny kunskap kan få plats 43 Återkommande tema inom buddism att om man inte tömmer koppen först så kan inte mer få plats. 54 hitta det positiva när det negativa händer.67 Daglig kontemplation över var du befinner dig och vart du är på väg. 68 Rosens Hjärta 70 När en negativ tanke dyker upp ,ersätt med en positiv ,Motsatstänkande. 72 Vikten av sattviska och rena tankar (Sattva:ljus, insikt renhet) 81 sträva efter att förbättra andras liv ,tidlöst paradigm paradigm olika_betydelser 84 dharma livsändamål 88 skriv ner mål 89 joriki fokuserat sinne 91 esoteriska Esoteriska områden: svårtillgängliga / enbart för invigda, svåra att förstå för oinvigda. 101 Kaizen:ständig oupphörlig förbättring, något att sträva mot. 102 Zen tomma bägare strävan mot att vara öppen för nya tankegångar i målet mot djupare självförverkligande. 103 Epiktetos(55-135 e Kr.): Ingen man är fri om han inte är herre över sig själv. 105 3enighet: kropp sinne själ förbättra alla tre. 106 gränser i livet som man sätter själv (exempel armhävning) befria din sanna potential. 111 återkommande historien om jordglob fått ordning på människan så är värden också ok. 112 Ständig självförbättring,/Jämförelse inte tid att förbättra dig själv och att inte ha tid att tanka. 137 mantra antal ord som satts samman för att skapa en posi6iv effekt.sanskrit man=sinne tra=befriande affirmera=bejaka/bekräftelse 157satori=omedelbart uppvaknande 158 mantra:jag är mer än jag verkar vara , och all världen styrka och kraft vilar inom mig 170 holististiskt system övergripande/egen tolkning holism teori att helheten är mer än summan av delarna synergi samverkan med tanke på positivt resultat125
 • boktips
 • Tänk rätt bli framgångsrik Napolion Hill
 • Självbiografi / Benjamin Franklin
 • Benjamin Franklin självbiografi
 • Självbiografi Mahatma Gandis: Historien om mina experiment med sanningen
 • Siddhartha Herman Hesse Bok länk: Siddhartha : en indisk berättelse

Du kan bibehålla makt över folk så länge du ger dem något.
Ta ifrån en man allt han äger och han kommer inte längre att vara i din makt. Aleksandr Solzhenitsyn

Siddharta Herman Hesse Bok länk:Siddhartha : en indisk berättelse
Gotama,Budda sakyamuni
Budda Upplyst ,uppvaknad Sakyamuni en vis man buddha som lärde ut doktrinen om Vägen
Siddartha Gautama
Den upphöjde påbjuder: välvilja hänsynsfullhet, medlidande, föredragsamhet ej binda sitt hjärta med kärlek till det jordiska.
studentforum Eget prov på utövande av askes: tilfällig påtvingad avhållsamhet från sömn, 4röriga veckor utan sömn så tappar man lusten till allt samt att man går sönder.
Det finns genomruttna människor som utnyttjar altruism, karma brukar ordna så att de får vad de förtjänar.

ACT helt enkelt
- en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy Russ Harris

Köp boken här

Lyckofällan Russ Harris
De TIO dummaste misstagen klyftiga personer gör
och hur man undviker dem KBT Arthur Freeman & Rose Dewolf
Ta kommando över dina tankar". sa Platon "Du kan göra vad du vill med dem".


Kan klart rekommendera denna bok Lättläst även för en dyslektiker
Viktor E Frankl Livet måste ha mening Erfarenheter från koncentrationslägren, Logoterapins grundbegrepp Köp boken här
Har själv stor förståelse för behovet av att prata av sig efter traumatiska existensiella händelser.
Inga andra jämförelser men det borde finnas stöd
kapomän 17 kapon Lägerpolis, Kapomän ofta hårdare/mer sadistiska än lägervakter (hittar sådana typer in om Järfälla Kommun)
7kontingens, egna obetydligheten tilfällighet 9 nihilism ingenting 9 transcendens överskridande 9 noogena neuroser andlig nöd 11:
"Den som har ett varför att leva för, uthärdar varje Hur".
Nietzsche ?
.
.

Har råkat ut för några stycken med narcissistiska drag inom Järfälla Kommun typer som man bör undvika om man kan.
Ingen kan allt förutom narcissisten som utger sig för att kunna allt.


linje.gif)

Till serco startsida Serco AB . Datorer sedan 1983 . Personalutveckling, kompetensutveckling
mindfulness mc

✞∞⚠☹☢♥☺☻