Projekt-
ide/
förslag

För
studie

Projekt-
plan

Projekt-
start/
Genom-
förande

Avslut

Upp-
följning

Milstolpar
1:
Direktiv
klart
2:
Förstudie-
rapport
godkännd
3:
Projekt-
plan
godkännd
I I I I I
 • Rapporter
 • 4:
  Slut-
  rapport-
  klar
  5:
  Upp-
  följning
  klar

  K 11

  Abraham Maslows behovspyramid
  Abraham Maslow behovshierarki behovstrappan. En behovsnivå som är uppnådd lockar inte längre utan man strävar då efter nästa nivå.

  Självförverkligande

  Egenbehov

  Sociala behov

  Trygghets behov

  Grundläggande fysiska behov
  1: Kroppsliga sömn hunger törst lön
  2: Trygghet. Behovet av trygghet ökar när det väntas tillökning.
  3: Gemenskap och tillgivenhet. Förmåga att komma överens och samarbeta, bli accepterad , överdrivet lojal, förskönar faktta, obeslutamhet. Ge utrymme för vi-anda
  4: behov av uppskattning sjävständighet skrytsam tvärsäker dominerande ger sällan andra förtjänsten. jag och mig ofta i samtal
  ge ökat ansvarge feedback ochuppskattning
  5: Självförverkligande Söker utmaningar beredd att ta risker, uppskattar nyheter, vill lära sig nya saker
  Elanläggning/energisystem Elkraftsystem Elmaskiner/drivsystem Svenska - kommunikation Matematik A+B Företagsekonomi Upphandling Projektstyrning och kvalitetsteknik Författningskunskap Miljö- och säkerhetskunskap Teknologi - elinstallation Elteknik - Allmän Behörighet(AB) (KY) Utbildningen gav den teoretiska kompetensen för att söka Allmän Behörighet hos Elsäkerhetsverket. Med allmän behörighet har du som elinstallatör rätt att utföra eller ansvara för annan yrkesmans elinstallation, omfattande alla slags elarbeten i alla typer av anläggningar.
  linje.gif)
  Elkraftteknik: Trefas kraftöverföring
  Koronaeffekt Om luftens dielektriska hållfasthet överskrids kan under vissa betingelser glimmning uppkomma.
  Glimmning innebär att luftskiktet närmast ledarens yta joniseras och blir ledande, blåaktigt ljus utefter ledaren.
  linje.gif)
  s

  linje.gif)
  Till serco startsida
  Serco AB . Datorer sedan 1983 .