Teknik X

linje.gif)     om smakassa.serco
Program Tillverkare Länk

Xml

Info om XHTML Extensible Markup Language @

XP

Vid hårddisk byte i skyddad säkerhets klassad miljö, utan tillgång till internet och blockerade telefon linjer.
Kopiera 2 st. filer i mappen System32. kopierar tillbaka de två filerna wpa.dbl ,wpa.bak.
@
--"-- program fungerar inte efter sp2 @
--"-- Blockera prog i brandväggKör, skriv wscui.cp @
--"-- Hitta Portarsom används kör Netstate.exe
(netstat –ano > netstat.txt )
processerna som körs (cmd) tasklist > tasklist.txt
@
--"-- Öppna Portar manuellt wscui.cpl W-BV Lägg till port @
++ Regler Öka antaletSoftware Restrcition Polices manuellt: Från att bara ha valet att få köra eller inter köra prog(Disallowed,Unrestricted)
Val efter ändring Disallowed,Untrusted,Restricted,Basic User,Unrestricted
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers
Redigera_Nytt_nyckel_DWORD_värde Lägg till Namn Level Lägg till värde i Hex 31000D? 7918H
Ändra IE Opera Firefox netscapet till Basic User. / Ändra så att användare har rätt att uppdatera antivirusprog.
@
Trimma XP Stäng tjänsten Messenger /Ändra till manuellt i kontrollpanelen adm tjänster
--"-- Öka farten /bandbredden i din uppkoppling
Run gpedit.msc ,Datorkonfiguration ,Administrativa mallar, Nätverk ,QoS Packet Scheduler, Begränsa bandbredd som kan reserveras, Ändra från default 20% till något lägre (Aktivera 0%)
Regiserändring gäller för ett NIC

Upp
linje.gif)

Till serco startsida
Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . Serco AB . Datorer sedan 1983 . linje.gif)

    Home hem 😜