HAUPPAUGE2003-01-22 SERCO AB
Backa
Denna prislista är ersatt av HAUPPAUGE 2003 Tryck Här för nyare lista

Observera att

Hauppauges

artickelnr ej överensstämmer svenska artnr
s8s12 Hauppauge selector
pci  digital  pvr  usb  WINTV USB 
   Om detta datum ej är i fas med övriga datum på sidan är sidan att betrakta som en produktreferenssida.

Produkt Inkl moms Artnr Hauppauge DK nr
HAUPPAUGE   WINTV PCI NICAM STEREO, REMOTE 1 084 kr s8_411
HAUPPAUGE   WINTV PCI THEATER DOLBY SURR. 1 977 kr s8_498
HAUPPAUGE   COMMON INTERFACE 2 SLOTS 1 253 kr s8_545
HAUPPAUGE   IMPACT VCB VIDEO CAPTURE PCI 892 kr s8_553
HAUPPAUGE   WINTV USB, MONO 1 320 kr s8_571
HAUPPAUGE   WINTV USB FM 1 602 kr s8_572
HAUPPAUGE   USB LIVE ANALOG TILL DVD 908 kr s8_600
HAUPPAUGE   WINTV GO PCI,MONO,COMPOSITE IN 861 kr s8_604
HAUPPAUGE   WINTV NEXUS-S DVB-S KORT 3 320 kr s8_717 564
HAUPPAUGE   WINTV PRIMIO FM PCI 1 055 kr s8_746
HAUPPAUGE   WINTV PCI FM NICAM STEREO 1 523 kr s8_747
HAUPPAUGE   MYTV2GO UPC 1 763 kr s8_828
HAUPPAUGE   WINTV DV WIZARD PRO DV-REDIG. 2 361 kr s8_848
HAUPPAUGE   WINTV PVR PERSONAL VIDEO REC. 3 398 kr s8_883
HAUPPAUGE   WINTV PVR PERS USB VIDEO REC. 3 398 kr s8_893
HAUPPAUGE   WINTV DVB-T, UPC 3 311 kr s8_912
HAUPPAUGE   WINTV PVR 250 PERSONAL VID REC 1 743 kr s8_986
HAUPPAUGE   WINTV PVR 350 PR VID REC SCART 2 669 kr s8_988
HAUPPAUGE   SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLKIT 3 197 kr s8_HAUPPAUGE-KIT
Upp

linje.gif

HAUPPAUGE

2001-09-11 SERCO AB
Backa
Denna prislista är ersatt av HAUPPAUGE 2003 Tryck Här för nyare lista
ProduktInkl moms Artnr
HAUPPAUGE WINTV PCI THEATER DOLBY SURR.1 764 kr s8498
HAUPPAUGE IMPACT VCB VIDEO CAPTURE PCI811 kr s8553
HAUPPAUGE WINTV USB1 236 kr s8571
HAUPPAUGE WINTV USB FM1 483 kr s8572
HAUPPAUGE WINTV DVB-S3 092 kr s8584
HAUPPAUGE WINTV GO PCI795 kr s8604
HAUPPAUGE WINTV GO PCI BULK717 kr s8630
HAUPPAUGE WINTV PRIMIO FM PCI1 111 kr s8746
HAUPPAUGE WINTV PCI FM NICAM STEREO1 408 kr s8747
HAUPPAUGE WINTV DV WIZARD PRO DV-REDIG.2 155 kr s8848
HAUPPAUGE WINTV PVR PERSONAL VIDEO REC.3 483 kr s8883
Upp
br> linje.gif
Alla priser är exklusive moms där annat ej anges
serco reserverar sig mot ev.valutaförändringar och tryckfel samt förbehåller sig rätten att ändra priser och data utan föregående avisering.

Serco AB startsida Serco