RocketPort i/o kort 2003-04-28   SERCO
Backa               öka Öka   minska Återställ

   Om detta datum ej är i fas med övriga datum på sidan är sidan att betrakta som en produktreferenssida.

RocketPort Plus 921 Kbps
RocketPort 460 Kbps
RocketPort med RJ45/RJ11
Universal-interface till RocketPort
RocketPort med standard 16550 UART
PCI I/O-kort för maximala prestanda
LavaPort ISA
PCI Seriekort 460,8 kbps
   
RocketPort Plus 921 Kbps
Upp

Ännu snabbare RocketPort Plus ger makalösa 921 kbps på alla portar samtidigt. Med samma ASIC-baserade teknologi som övriga RocketPort har man genom att nu dedicera en 44 MHz processor på var fjärde port, istället för var åttonde, lyckats dubbla hastigheten. Trots den höga farten har du samma låga CPU-belastning. Detta tillsammans med den extremt höga farten skiljerRocketPort från alla andra flerports seriekort på marknaden.

Drivrutiner och inbyggt stöd finns för snart sagt alla operativsystem, exempelvis: Windows 3.x/95/98/2000/NT/XP/9x, DOS, Linux, FreeBSD, SCO Unix, Solaris, Fossil, Unixware.

 • 4- och 8-ports kort med bläckfisk-kabel
 • 921 kbps på alla portar samtidigt
 • Överspännings-skydd 25 kV (ESD)
Best.nr Pris Beskrivning

Fråga till höger 24-0548 2 630,00 PCI 2xRS232, DB9 hane direkt på kortet

Fråga till höger 24-0550 7 820,00 PCI, 4xRS232, DB25 hane

Fråga till höger 24-0552 7 820,00 PCI, 4xRS232, DB9 hane

Fråga till höger 24-0554 8 800,00 PCI 8xRS232, DB25 hane

RocketPort 460 Kbps
Upp

Kortet med bläckfisk-kabel passar bäst om utrustning (t exmodemen) står i direkt anslutning till PC:n och dessutom har DB25- eller DB9-anslutning. Då behövs inga andra tillbehör för att komma igång. Högsta fart, 460 kbps på alla portar och fullt modemstöd.

RocketPort Universal för 5V och 3,3V PCI-buss
För den nya 3,3V PCI-standarden finns ny RocketPort som klara både 5V och 3,3V. Kortet känns igen på att det har dubbla spår vid busskontakten. Motsvarande nyckling återfinns i PCI-kontakten på moderkortet.

Drivrutiner och inbyggt stöd finns för snart sagt alla operativsystem, exempelvis: Windows 3.x/95/98/2000/NT/XP/9x, DOS, Linux, FreeBSD, SCO Unix, Solaris, Fossil, Unixware.

Best.nr Pris Beskrivning

Fråga till höger 24-0421 3 520,00 ISA, 4xRS232, DB 25 hane

Fråga till höger 24-0520 3 520,00 ISA, 4xRS232, DB9 hane

Fråga till höger 24-0423 4 400,00 ISA, 8xRS232, DB25 hane

Fråga till höger 24-0524 4 890,00 ISA, 8xRS232, RJ45 hona

Fråga till höger 24-0526 9 090,00 ISA, 2xRS485/6xRS232, DB9 hane

Fråga till höger 24-0466 4 360,00 PCI, 4xRS232, DB25 hane

Fråga till höger 24-0530 4 360,00 PCI, 4xRS232, DB9 hane

Fråga till höger 24-0467 5 340,00 PCI, 8xRS232, DB25 hane

Fråga till höger 24-0534 5 340,00 PCI, 8xRS232, DB9 hane

Fråga till höger 24-0538 5 340,00 PCI, 8xRS232, RJ45 hona

Fråga till höger 24-0470 5 280,00 PCI 3,3V, 4xRS232, DB25 hane

Fråga till höger 24-0472 5 280,00 PCI 3,3V, 4xRS232, DB9 hane

Fråga till höger 24-0474 6 690,00 PCI 3,3V, 8xRS232, DB25 hane

Fråga till höger 24-0476 6 690,00 PCI 3,3V, 8xRS232, DB9 hane

Fråga till höger 24-0478 6 690,00 PCI 3,3V, 8xRS232, RJ45 hona

Fråga till höger 24-0570 4 890,00 PCI, 4xRS422, DB9 hane

Fråga till höger 24-0572 5 860,00 PCI, 8xRS422, DB9 hane

RocketPort med RJ45/RJ11

Kortet med RJ45 har lägsta priset per port och passar bäst de gånger utrustning står långt från PC:n och där ev befintligt partvinnat kabelnät skall användas. Exempel är datainsamling och industri-styrsystem, där man ofta kör lägre hastighet men över längre avstånd.

Högsta fart, 460 kbps på alla portar och fullt modemstöd med RJ45-versionen (ej RJ11).Passande övergångar från RJ45 till DB-sub kontakt hittar du under rubriken "Adaptrar och donövergångar".

Drivrutiner och inbyggt stöd finns för snart sagt alla operativsystem, exempelvis: Windows 3.x/95/98/2000/NT/XP/9x, DOS, Linux, FreeBSD, SCO Unix, Solaris, Fossil, Unixware.

Best.nr Pris Beskrivning

Fråga till höger 24-0420 2 630,00 ISA, 4xRS232, RJ45

Fråga till höger 24-0422 4 100,00 ISA, 8xRS232, RJ11

Fråga till höger 24-0578 2 930,00 PCI, 4xRS232, RJ45

RocketPort med separat interfaceplatta
Upp

Med separat interfaceplatta menas att serieportarna sitter i ett fristående externt och robust plåthölje, som ansluts till RocketPort-kortet med en kabel. Här har du friheten att välja på tre olika: RS232, RS232 och RS422 samt 16-ports interfacebox för 19" rackmontage. Plattan med kombination av RS232 och 422 har en glidomkopplare vid varje port, där RS232 eller 422 kan bestämmas individuellt. Med interfaceplattan når du också max-konfigurationen med 4 st 32-portars kort och 128 portar totalt. Högsta fart 230,4 kbps på alla portar och fullt modemstöd.

Low profile PCI, 5V och 3,3V
Low profile är det nya standardformatet för PCI som oftast krävs i sk. "thin servers", men väntas få genomslag även på vanliga PC-datorer. Dessa har exakt samma egenskaper som andra RocketPort, men har ett mindre format. Höjden på de nya korten är 63,58 mm och totala längden på plåtvinkeln 79,2 mm. Ett Low Profile PCI-kort kan alltså inte monteras i ett chassi för den äldre PCI-typen. Det nya kortet har även stöd för både 5V-buss och 3,3V buss

RocketPort-kort och interfaceplatta beställes separat.
Till 32-ports-kortet krävs 2 st 16-ports interface.

Drivrutiner och inbyggt stöd finns för snart sagt alla operativsystem, exempelvis: Windows 3.x/95/98/2000/NT/XP/9x, DOS, Linux, FreeBSD, SCO Unix, Solaris, Fossil, Unixware.

Best.nr Pris Beskrivning

Fråga till höger 24-0424 3 160,00 ISA 4-port

Fråga till höger 24-0426 3 340,00 ISA, 8-port

Fråga till höger 24-0428 5 040,00 ISA, 16-port

Fråga till höger 24-0430 10 120,00 ISA, 32-port

Fråga till höger 24-0468 3 710,00 PCI, 8-port

Fråga till höger 24-0620 6 690,00 PCI low profile 3,3V, 8-port

Fråga till höger 24-0469 6 160,00 PCI, 16-port

Fråga till höger 24-0465 13 210,00 PCI, 32-port

Fråga till höger 24-0442 2 260,00 Interface, 4xRS232/RS422, DB25 hona

Fråga till höger 24-0444 3 580,00 Interface, 8xRS232, DB25 hona

Fråga till höger 24-0446 4 060,00 Interface, 8xRS232/422, DB25 hona

Fråga till höger 24-0560 5 250,00 Interf., 8xRS232/422,DB25 hane,översp.skydd

Fråga till höger 24-0448 4 890,00 Interface, 16xRS232, DB25 hona

Fråga till höger 24-0450 5 490,00 Interface, 16xRS232/RS422, DB25 hona

Fråga till höger 24-0451 6 690,00 Interface, 16xRS232, 19" rack, RJ45

Fråga till höger 24-0452 8 360,00 Interface 16xRS422, 19" rack, RJ45

Fråga till höger 24-0453 13 040,00 Interface, 32xRS232, 19" rack, RJ45

Fråga till höger 24-0562 7 890,00 Interf.,16xRS232/422,DB25hane,översp.skydd

Fråga till höger 24-0574 6 840,00 PCI, 4xRS422, DB9 hona, SMPTE

Fråga till höger 24-0576 6 840,00 PCI, 4xRS422, DB9 hane, SMPTE

Universal-interface till RocketPort
Upp

Stackningsbart interface med 8 portar, som alla är individuellt valbara mellan RS232, RS422, RS485 eller 20 mA strömslinga. Enheten kan stackas upp till 16 portar men kräver då att du har motsvarande 16-ports RocketPort ISA eller PCI installerad i datorn.

Passar till alla RocketPort ISA och PCI för separat interfaceplatta och levereras i 19" format med separat nätadapter.

 

Best.nr Pris Beskrivning Fråga till höger 24-0447 10 140,00 8xDB25 hona RS232/422/485/20CL
RocketPort med standard 16550 UART
Upp

Samma tillförlitliga konstruktion som övriga RocketPort, men med standard 16550 UART istället för den speciella ASIC (processor) som kännetecknat RocketPort under många år. Att kortet baserats på UART 16550 är framförallt för att kunna erbjuda ett tillförlitligt standardkort för de som behöver skriva egna applikationer och då kräver ett standardiserat kommunikationssätt mot kommunikationsprocessorn (16550). Detta ger förvisso något lägre prestanda och högre belastning i datorn, än övriga RocketPort. Speciellt när alla portar skall köra i hög hastighet samtidigt, märks skillnaden.

Är det prestanda och minimal belastning på servern du är ute efter, är övriga RocketPort med ASIC fortfarande oslagbara. Men behöver du ett tillförlitligt standardkort som är lätt att anpassa drivrutiner till ska du välja RocketPort 550.

Programmeringsexempel för migration till PCI medföljer
För att underlätta uppgraderingen av applikationer i systembaserat på ISA-buss till modernare med PCI-buss, medföljer olika programeringsexempel för DOS. En utmärkt hjälp för den som är lite ringrostig eller saknar nödvändig dokumentation av det gamla systemet.

 • Enkel installation, inga byglingar på kortet
 • DOS programmeringsexempel för ISA till PCI medföljer
 • Drivrutiner för Windows 2000, NT, 9x, Linux och DOS

Best.nr Pris Beskrivning

Fråga till höger 24-0480 2 670,00 PCI, 4xRS232, RJ45 direkt på kortet

Fråga till höger 24-0482 2 890,00 PCI, 4xRS232, bläckfisk DB25 hane

Fråga till höger 24-0483 2 890,00 4xRS232, bläckfisk DB9 hane

Fråga till höger 24-0484 4 440,00 PCI, 8xRS232, bläckfisk DB25 hane

Fråga till höger 24-0485 4 440,00 8xRS232, bläckfisk DB9 hane

Fråga till höger 24-0486 3 530,00 PCI, 8xRS232, RJ11 direkt på kortet

Fråga till höger 24-0488 3 700,00 PCI, 8 portar för separat interfaceplatta

Fråga till höger 24-0490 5 480,00 PCI, 16 portar för separat interfaceplatta

Tillbehör Fråga till höger 24-0444 3 580,00 Interface, 8xRS232, DB25 hona

Fråga till höger 24-0446 4 060,00 Interface, 8xRS232/422, DB25 hona

Fråga till höger 24-0560 5 250,00 Interf., 8xRS232/422,DB25 hane,översp.skydd

Fråga till höger 24-0448 4 890,00 Interface, 16xRS232, DB25 hona

Fråga till höger 24-0450 5 490,00 Interface, 16xRS232/RS422, DB25 hona

Fråga till höger 24-0451 6 690,00 Interface, 16xRS232, 19" rack, RJ45

Fråga till höger 24-0452 8 360,00 Interface 16xRS422, 19" rack, RJ45

Fråga till höger 24-0562 7 890,00 Interf.,16xRS232/422,DB25hane,översp.skydd

PCI I/O-kort för maximala prestanda
Upp

Om du kör Windows, OS/2 Linux eller andra multitasking operativsystem och samtidigt använder en bredbandskoppling bör du använda ett seriekort med minst 32 och helst 128 byte buffert. Vi har en en komplett serie PCI I/O-kort med rejält tilltagen buffert för mycket krävande applikationer.

Varför behöver man en bättre UART med större buffertminne?
UART är det chip som innehåller programkod och minne för att styra datatrafiken på en serieport. Som bekant kan en CPU-processor bara göra en sak åt gången och detta styrs av s k interrupts (avbrott).

Ju större FIFO-buffert desto färre avbrott!
De flesta s k multitasking operativsystem får mängder av interrupts från alla möjliga håll. Om du t ex kör en Windows-applikation i bakgrunden och samtidigt har modem, ISDN eller ännu värre, ADSL-trafik på serieporten, är chansen stor att du tappar information. Det är då en större FIFO-buffert gör nytta. Bufferten gör att CPU:n kan hämta fler bytes åt gången. Om FIFO-bufferten är på 16, 32 eller 128 bytes innebär det att CPU:n kan hämta lika många bytes vid varje interrupt. Den får på så sätt färre avbrott och säkrare kommunikation när belastningen ökar.

Low Profile PCI - vad är det?
Det är ett nytt standardformat för PCI-kort. Dessa har exakt samma signal-protokoll och elektriska gränssnitt, men ett mindre format.
Höjden på de nya korten är 63,58 mm och totala längden på plåtvinkeln 79,2 mm. Ett Low Profile PCI-kort kan alltså inte monteras i ett chassi för den äldre PCI-typen. Två olika maximala längder är definierade: MD1=121,71 mm och MD2=169,52 mm. Samtliga våra Low Profil-kort har MD1 längd.

Det nya PCI-formatet gör att du kan bygga tunnare enheter med lägre bygghöjd. Fram för allt är det 19" s k "thin servers" som utnyttjar det nya formatet, men det väntas även få stort genomslag på vanliga PC-datorer. Samtliga serieportar är 9-poliga (DB9-hane).

 • Support för Win 3.x/95/98/98SE/NT/ME/2000/XP
 • IRQ sharing
 • Plug-and-Play

Best.nr Pris Beskrivning

Fråga till höger 24-0406 274,00 PCI 1xS 16650, 32 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0407 372,00 PCI 1xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0340 392,00 Low Profile PCI 1xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0409 372,00 PCI 2xS 16650, 32 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0410 490,00 PCI 2xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0341 509,00 Low Profile PCI 2xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0411 176,00 PCI 1xPFråga till höger 24-0344 206,00 Low Profile PCI 1xP (3,3V)PCI 1 parallellport (Lowprofile och standard täckplåt. i kartong)

Fråga till höger 24-0412 245,00 PCI 2xP

Fråga till höger 24-0345 284,00 Low Profile PCI 2xP

Fråga till höger 24-0414 372,00 PCI 1xP + 1xS 16650, 32 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0415 470,00 PCI 1xP + 1xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0346 460,00 Low Profile PCI 1xP + 1xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0417 372,00 PCI 1xP + 2xS 16650, 32 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0418 627,00 PCI 1xP + 2xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0343 764,00 Low profile PCI 4xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0405 607,00 PCI 4xS 16650, 32 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0408 764,00 PCI 4xS 16850, 128 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0413 1 120,00 PCI 8xS 16650, 32 bytes FIFO

Fråga till höger 24-0416 1 230,00 PCI 8xS 16850, 128 bytes FIFO

LavaPort ISA
Upp

Lava är en av värdens största leverantörer på serie/parallell kort. I vår serie LavaPorts ingår både enklare och högpresterande kort för många olika tillämpningar.

Kort med UART 16550 räcker för hastigheter upp till 115,2 kbps. För högre hastigheter, t.ex ISDN och 56 kbps modem, som komprimerar trafiken, kommer man lätt upp till hastigheter över 200 kbps. Då bör man välja kort med UART 16650 och 32 byte FIFO buffert.

 • Valbara IRQ för Com 1-4: 2/3/4/5/10/11/12/15
 • Drivrutiner för Windows 3.1/3.11, Win95/98 och WinNT
 • 32 byte buffert
 • Accelerator för ISDN och V34 modem
 • Upp till 460,8 kbps

 

Best.nr Pris Beskrivning

Fråga till höger 24-0366 538,00 1x 9-pol serieport, Com1-4, UART 16650

Fråga till höger 24-0361 453,00 2x 9-pol serieport, Com 1-4, UART 16550

Fråga till höger 24-0362 538,00 9 & 25-pol serie,Com1-4,UART 16550, plus 1x parallell

Fråga till höger 24-0365 318,00 1x parallell, LPT1-6

PCI Seriekort 460,8 kbps
Upp

LavaPort PCI är seriekort som eliminerar hastighetsbegränsningen i modem och ISDN kommunikation. Befintliga serieportar i datorer är av kostnadsskäl oftast bestyckade med en UART(16550) som inte klarar felfri trafik med moderna modem. LavaPort PCI är byggt med UART 16650 och 32 byte FIFO buffert för att klara mycket hastighetskrävande uppgifter.

Samtliga kort har fullt stöd för den så kallade Plug-and-Playstandarden (PnP) som finns i Windows 95/98. PnP gör att du inte behöver fundera över vilka IRQ som är lediga. Kortet väljer automatiskt första lediga IRQ. Upp till 460.8 kbps kan köras samtidigt på alla portarna, som kan konfigureras från COM 1-8.

 • 100 % kompatibelt med alla höghastighetsmodem och ISDN-adaptrar.
 • Levereras med drivrutiner för Windows 95/98 och Windows NT.
 • Tar endast en IRQ oavsett antalet COM-portar

Best.nr Pris Beskrivning

Fråga till höger 24-0368 1 310,00 2x 9-pol serie,Com1-8,UART 16650

Fråga till höger 24-0369 557,00 1x parallell

Fråga till höger 24-0375 832,00 2x parallell

linje.gif)
Upp


linje.gif
Alla priser är exklusive moms där annat ej anges
serco reserverar sig mot ev.valutaförändringar och tryckfel samt förbehåller sig rätten att ändra priser och data utan föregående avisering.

Serco AB startsida Serco