Till Byggsida

Diverse om EL


Lampor Bulb. Från watt till lumen tabell

Diverse egna tester och ombyggnader av importerade elprylar från Asien. Man får vad man betalar för. Små toleranser mellan 230V AC och 5-20 DC där isolationsavstånd bör utökas eller förstärkas innan användande. Kör och överbelastar så det ryker.
Ombyggnad och isolationsförstärkning av egen 8 portars TV distributions box. Bilder på tele sidan
Nätadaptrar mobilladdare: Finns inte modellnamn eller typbeteckning så bör man räkna med att det är obefintliga isolationsavstånd mellan AC och DC delen.
Under ingenjörsutbildning hade vi en ”lärare" från elsäkerhetsverket som gjorde att det skulle ha varit intressant att börja jobba på där särskilt med egen EL-Tele utbildning från gymnasium i grunden.

Kort från när jag jobbade som distributions elektriker
TN-S 5-ledar Standard
KabelskåpKund
PEN

Jord
Nolla
L1
L1
L2
L2
L3
L3
Ändring i Kabelskåp koppling BSG till (Brun_Grå_Svart) hos XXXXX
ELskåp
ELskåp

ABB Elnätsmateriel
Fasadmätarskåp TN-S Ändring BGS till "std" BSG
Fasadskåpet: höjd över mark min 0,9m max 2,2m Gula röret dim minØ50mm (2 ggr kabelØ) Böjningsradie min 0,5 m.

Distributionsnät EL

Starkt Nät= Beroende av impedansen Z mellan kortslutningspunkt och matningspunkten.t.ex.
Kortslutningspunkt i distributionsnätet hos ”slutförbrukare” 400V (a) bakomliggande nät 70kV konstant i förhållande till belastning kortslutning orsakat Starkt nät.
Påverkas spänningen i bakomliggande nät (G-T2) märkbart vid kortslutning i 10kV(c) vekt,
G-T1-220kV-T2-70kV-T3-10kV(c)-T4-400V (a) (199)

Elplanering: Badrum Kök
Elsäkerhet
Släppgräns(kramp) vid 8-15mA

Jordfelsbrytare (Personskyddsautomat -kombinerad dvärgbrytare och jordfelsbrytare 10A/10mA)
Kapslingsklasser ip systemet
IP 21 AS =2finger 1Droppskyddad A
Första beteckningssiffran
Första siffran: Skydd mot beröring och damm
0 inget skydd
1 Handberöring: Skydd mot fasta föremål med Ø > 50mm
2 Fingerberöring: Skydd mot fasta föremål med Ø > 12mm
3 Verktyg: Skydd mot fasta föremål med Ø > 2,5mm
4 Skydd mot fasta föremål med Ø > 1mm
5 Dammsäkert
6 Dammsäkert
Andra beteckningssiffran
Andra siffran -skydd mot vatten
0 Inget skydd
1 Lodrätt fallande vattendroppar
2 Fallande Vattendroppar inom 15gr från lodlinje
3 Strilande vatten med riktning upp till 60gr från lodlinje
4 Strilande vatten från alla riktningar
5 Vatten som sprutas från alla riktningar
6 Vatten som sprutas med visst tryckfrån alla riktningar
7 Vattentätt: Nedsänkning i vatten till min 15cm djup
8 Tryckvattentätt Nedsänkning i vatten till större djup
Första tilläggsbokstaven
Första tilläggsbokstav
Skydd mot beröring av farliga delar
A
B
C
D
Andra tilläggsbokstaven
Andra tilläggsbokstav
Grad av skydd mot unträngande vatten
H
M
W

Borde gå repititionsutbildning: Arbete med spänning i kopplingsutrustning under 1000V. SIFU Teknologiskt instetut. Repititonsutbildning var 3e årUppdateras
CV
PU
Projekt
Kurs kurskod poäng
 • Elarbetsmiljö och säkerhet ELI1202 100
 • Elinstallationer - grundkurs ELI1203 250
 • Elkompetens B ELKU1202 50
 • Digitalteknik A ENK1203 50
 • Säkerhetssystem TEI1205 100
 • Kurs Info Bok Utbildning Uppadateras
 • Elarbetsmiljö och säkerhet ELI1202 100
 • om
  .I
  Portalen
  Bokrecension
  Liber
 • Elinstallationer - grundkurs ELI1203 250
 • om
  Bokrecension
  Liber
 • Elkompetens B ELKU1202 50
 • om
  Liber
 • Digitalteknik A ENK1203 50
 • om
  Liber
  ....
 • Säkerhetssystem TEI1205 100
 • om
  Liber

  Referenser
  Elkraft Teknik 978-91-44-01804-1 (199)nät


      Home hem 😜